Pce, HV a PS A 127, Rezidence HALDA Pardubice

Pce, HV a PS A 127, Rezidence HALDA Pardubice
Objednatel Elektrárny Opatovice a.s.
Finanční objem 3,8 Mil.Kč
Popis Horkovodní přípojka a PS pro objekt PS A 127, Potrubí UPONOR DN 50-80, 360m, metoda svařování 141.